Vedligeholdelsesplan

Hvorfor bør man have en vedligeholdelsesplan?
  • Det skaber overblik på ejendommens vedligeholdelsesstand
  • Det giver økonomisk overblik
  • Redskab til langsigtet planlægning
  • Undgå store udsving i vedligeholdelsesbudgettet
Som andelsboligforening kan man undgå store udsving i andelskronens værdi. Med den rette planlægning, kan man både opnå en stabil stigning i andelens værdi, men samtidig planlægge, at ejendommens økonomi sikrer en god vedligeholdelse.

I ejerforeninger kan man med ordentlig planlægning af vedligeholdelsen, undgå at skulle lave store, uforudsete, indbetalinger til vedligeholdelsesprojekter.

Vedligeholdelsesplaner kan have mange udformninger, men det der er vigtigt er, at der bliver beskrevet og planlagt en langsigtet strategi for jeres ejendom, så store overraskelser undgås.